شعبه تبریز
    
تعداد بازدید: 9306
         
دسته بندی : عمومی
    
تاریخ درج خبر : 1401/2/5
منبع : درون سازمانی

تبریز- جاده تهران، بالاتر از میدان بسیج، روبروی کوچه ایرداک، شرکت آهن ماشین توان

تلفن: 04136374804    04136376901     04136379143

کد پستی:  5159114338 

تبریز- جاده تهران، بالاتر از میدان بسیج، روبروی کوچه ایرداک، شرکت آهن ماشین توان

تلفن: 04136374804    04136376901     04136379143

کد پستی:  5159114338 

رفتن به موقعیت